2 1236DEF

Over ons

 

Ontwikkelingen in de samenleving en leiderschap

Scholen staan midden in een snel veranderende samenleving. Door de onzekere toekomst, de veelheid aan informatie, de verschillende ‘waarheden’ in onze maatschappij en alle vragen die op de scholen afkomen, is het meer dan ooit belangrijk om als leidinggevende te weten wie je bent en waar je voor staat. Dit vraagt om zelfbewustzijn, een positief kritische houding en de voortdurende ontwikkeling van je professionele identiteit. Vanuit de Thomas More leiderschapsacademie propageren we niet één juiste manier van leidinggeven. We vinden het belangrijk dat leidinggevenden gedurende de opleiding hun eigen leiderschap ontwikkelen. Leiderschap passend bij de vragen die vandaag de dag op de scholen afkomen. We leiden deelnemers op tot zelfstandige, kritische leidinggevenden die vanuit verschillende aangereikte theorieën en praktijksituaties in staat zijn een eigen onderbouwde mening te vormen en daarnaar te handelen. We willen bij de deelnemers een duurzame ontwikkeling in gang zetten, waardoor ze in staat zijn om in verschillende contexten nu en in de toekomst hun leiderschap te tonen.

 

Zinvol leiderschap

Het kader van waaruit we opleiden noemen we zinvol leiderschap. Zinvol leiderschap gaat over leiderschap organiseren en leiderschap tonen. Zinvol leiderschap is altijd afgestemd op wat er nodig is voor de onderwijsontwikkeling van de school (op de context). Bij het organiseren van leiderschap spreken we over horizontaal leiderschap. Dit leiderschap is gebaseerd op de principes van gespreid leiderschap en stuurt op collectief en individueel eigenaarschap en verantwoordelijkheid van leraren. Tegelijkertijd dient de leider ook leiderschap te tonen. Leiderschap tonen vraagt om aanwezig zijn, zien wat er gebeurt en vanuit een ethische grondhouding en de eigen professionaliteit sturen en deugdelijke beslissingen te nemen. Beslissingen die het leren en ontwikkelen van leerlingen bevorderen vanuit de visie van de school.

 

Onze ambitie sluit aan bij de ambities vanuit het beroepsprofiel voor de schoolleider: leidinggevenden die het verschil weten te maken voor leerlingen!
Voor ons zijn dat bovendien leidinggevenden:

  • die werken vanuit een sterke visie op onderwijs en hun handelen continu toetsen aan de 
waarde ervan voor het primaire proces; 

  • die zelfbewust en in balans zijn, en die de stevigheid hebben om complexe situaties aan 
te kunnen; 

  • die sturen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid en een onderzoeksmatige cultuur; 

  • die mensen stimuleren om hun professionele identiteit continu en in verbinding met 
elkaar te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen; 

  • die een kritische kijk hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de 
samenleving en dat kunnen vertalen naar betekenis voor het onderwijs en de organisatie 
van het onderwijs; 
  die integraal kunnen sturen doordat ze daar de kennis en de vaardigheden voor hebben; 

  • die een goede timing hebben voor nabijheid (persoonlijk zijn) en afstand (processen 
overzien).

 

Leiderschap vraagt om een leiderschapsleven lang leren en ontwikkelen. De Thomas More leiderschapsacademie levert daar graag een inspirerende en waardevolle bijdrage aan. 


 

De Thomas More Leiderschapsacademie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Thomas More Hogeschool en Epsedean. We zijn in 2015 gestart met onze opleiding Leidinggeven aan Schoolontwikkeling (LAS I basisbekwaam en LAS II vakbekwaam). In datzelfde jaar werd deze opleiding na een succesvolle audit gecertificeerd door het Schoolleidersregister. LAS I en LAS II bieden we in open inschrijving aan in Rotterdam en Amsterdam en In Company op verschillende plaatsen in het land. In 2016 is ons aanbod uitgebreid met gecertificeerde modules voor herregistratie.