2 1330DEF

Modules voor herregistratie

 

De Thomas More Leiderschapsacademie heeft modules ontwikkeld voor leidinggevenden in het onderwijs die zowel afzonderlijk als in samenhang kunnen worden gevolgd.

 

Voor leidinggevenden in het primair onderwijs is het volgen van de leermodules extra interessant omdat de modules zijn gecertificeerd door het schoolleidersregister PO. De modules zijn door het Schoolleidersregister gewaardeerd op 70 punten per module.

 

Het kader van waaruit we de modules verzorgen is Zinvol leiderschap. Zinvol leiderschap gaat over leiderschap organiseren en leiderschap tonen. Zinvol leiderschap is integraal en situationeel. De schoolleider handelt vanuit visie op onderwijs en integrale organisatieontwikkeling en stemt zijn of haar handelen voortdurend af op wat er wenselijk en nodig is gezien de specifieke context van de school. Bij het organiseren van leiderschap spreken we over horizontaal leiderschap. Dit leiderschap is gebaseerd op de principes van gespreid leiderschap. Leiderschap tonen gaat over het gericht blijven op de bedoeling en het waartoe van het onderwijs, het stimuleren van ontwikkelingen in die richting en het stevig handelen als de kwaliteit van het onderwijs in gevaar dreigt te komen. Vanuit Zinvol leiderschap neemt de schoolleider vanuit een ethische grondhouding deugdelijke beslissingen.

 

 

120 uur bestaande uit vier bijeenkomsten van een dag inclusief voorbereiding en verwerking, het schrijven van een leerrapport waarin het behalen van de doelen wordt aangetoond en een presentatie en gesprek met deelnemers en de opleider in een onlinebijeenkomst.

 

Kosten
€ 1.950,– per deelnemer (inclusief accommodatie en lunch).

 

Tijden en plaats

Een bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

 

Doelgroep modules
Gevorderde leidinggevenden.

 

Werkwijze bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten wordt voortdurend gependeld tussen inzichten vanuit theorieën, de praktijkervaringen van de deelnemers en de kennis en ervaring van de opleiders en eventuele gastsprekers. Er wordt een diversiteit aan leersituaties gecreëerd.

 

Literatuur
Elke module heeft actuele literatuur (boeken en artikelen). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de literatuur voor een bijeenkomst bestuderen. De literatuurlijst wordt bij aanvang van de module verstrekt.

 

Afronding module
Je houdt tijdens het volgen van de module je leerervaringen en inzichten bij. Na de vierde dag schrijf je een leerrapport met daarin jouw inzichten over het thema van de module en wat je in de praktijk rondom dit thema hebt gerealiseerd. In het leerrapport wordt gerefereerd aan de leerdoelen, de inhoud van de bijeenkomsten en de verplichte en zelfgekozen literatuur.

Tijdens een online afsluitend eindgesprek presenteer je jouw inzichten, bevindingen en realisaties in de praktijk. Je wordt hierop bevraagd door een of meerdere deelnemers en de opleider.

Met het leerrapport en de kritische reflecties in het eindgesprek lever je bewijs voor het behalen van de leerdoelen van de module.

 

Doorgaan module
Bij onvoldoende inschrijvingen kan de herregistratiemodule door de Thomas More Leiderschapsacademie worden geannuleerd. In dat geval ontvangen deelnemers uiterlijk één maand voor de eerste dag van de module hierover bericht via de mail.

 

Heb je vragen over de modules, neem dan contact op met:

Robert Mentink

06-22401125

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

SRPO vignet kleur herregistratie