2 1330DEF

Leidinggeven aan schoolontwikkeling I (basisbekwaam schoolleider)

 

De opleiding ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling I’ (LAS I) staat open voor aspirant, beginnende en ervaren leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte, die hun professionaliteit als leidinggevende verder willen ontwikkelen. De opleiding beoogt een duurzame ontwikkeling in gang te zetten voor zowel de leidinggevende als voor de school van de leidinggevende. Deelnemers beschikken aan het einde van de opleiding aantoonbaar over de leiderschapspraktijken (deelcompetenties) voor schoolleider op basisbekwaam niveau (schoolleidersregister). Het getuigschrift verschaft toegang tot 'Leidinggeven aan schoolontwikkeling II', de opleiding die leidinggevenden opleidt tot vakbekwaam niveau.

 

De basis van de opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met de vijf leiderschapspraktijken voor leidinggevenden in het onderwijs: Visiegericht werken, In relatie staan met de omgeving, Ontwikkelen van de organisatie, Zorgen voor onderwijskwaliteit en Leren en ontwikkelen van professionals. De Thomas More Leiderschapacademie heeft deze praktijken vertaald in competenties en de competentie Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude toegevoegd aan de leiderschapspraktijken. De opleiding is concentrisch van opbouw. In het eerste (basisbekwaam) als het tweede jaar (vakbekwaam) komen dezelfde leerlijnen aan bod. In het tweede jaar neemt de complexiteit toe en vindt verdere verdieping plaats op de inhoud van de leerlijnen.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende leerlijnen (met doelen):

 

Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling

Het kennen en beïnvloeden van de omgeving en het vanuit visie leren en ontwikkelen en visie op de toekomst, richting geven aan ontwikkeling van het onderwijs.

 

Managen van de onderwijsorganisatie

Het kunnen sturen in alle domeinen (structuur/cultuur, onderwijs organisatie en pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten) met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Leidinggeven aan professionals

Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding en een onderzoeksmatige cultuur in de school. Het kunnen creëren van een professionele leergemeenschap in de school.

 

Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude is geïntegreerd in de drie leerlijnen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl vanuit zelfkennis en kennis van leiderschap gecombineerd met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. De onderzoeksmatige attitude blijkt uit het ontwikkelen van een kritische houding en onderbouwing vanuit wetenschappelijke inzichten ten aanzien van ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Er wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk. Gedurende de opleiding worden gastsprekers uitgenodigd die verschillende thema's belichten vanuit hun (wetenschappelijke) deskundigheid.

 

De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten van een dag (inclusief een tweedaagse).

 

De totale studiebelasting bedraagt 420 uren (15 ECTS): Intakegesprek, 15 opleidingsdagen van 9.15 tot 16.15 uur, literatuurstudie, voorbereiding op de bijeenkomsten, het maken van opdrachten en twee keer intervisie buiten de opleidingsdagen.

 

De gemiddelde studielast van deze opleiding is per week inclusief contacttijd 10 uur.

 

Getuigschrift

Iedere leerlijn wordt afgesloten met een opdracht waarin de deelnemer aantoonbaar kennis en inzichten vanuit praktijk en theorie integreert en bewijslast levert voor de beheersing van de leiderschapspraktijken (deelcompetenties) op basisbekwaam niveau. Daarnaast zijn er opdrachten die aan voorwaarden moeten voldoen en is tenminste 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen vereist. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer het getuigschrift basisbekwaam schoolleider.

 

Kosten

Kosten opleiding: € 5.500,– Nader te bepalen bij In Company.

Bijkomende kosten: voor aanschaf literatuur € 250,–

 

 

SRPO vignet kleur basisregistratie