2 1330DEF

Leermodules herregistratie

 

De Thomas More Leiderschapsacademie heeft in samenwerking met BeteoR & Mentink leermodules ontwikkeld voor leidinggevenden in het onderwijs die zowel afzonderlijk als in samenhang kunnen worden gevolgd.

 

Als leidinggevende van of in een school wil je, net als de overige medewerkers van de school, een betekenisvol verschil kunnen maken, wil je bijdragen in het waarmaken van de ambities van de school. In onze modules voor herregistratie gaan we uit van een aanwezige basis in leidinggeven op vakbekwaam niveau. Onze ambitie is om deze basis te verbreden en te verdiepen.

 

Voor leidinggevenden in het primair onderwijs is het volgen van de leermodules extra interessant omdat
 de modules zijn gecertificeerd door het schoolleidersregister PO. Dit betekent dat met het volgen van drie leermodules met verschillende thema’s aan de vierjarige eisen voor herregistratie wordt voldaan. Bij het volgen van een enkele leermodule wordt voldaan aan de herregistratie voor wat betreft dat thema.

Zie www.professionaliseringsaanbod.nl

 

Elke bijeenkomst is opgebouwd rond kennis, vaardigheden en inzichten behorend bij het thema van de module. Tijdens de bijeenkomsten pendelen we voortdurend tussen theorieën, praktijkervaringen van deelnemers en de kennis en ervaring van de begeleiders altijd met aandacht voor wat zich aandient in het hier en nu. Er wordt een diversiteit aan leersituaties gecreëerd waarin ook ruimte is voor inspiratie uit onder andere bronnen vanuit kunst, muziek en literatuur.

 

Een leermodule bestaat uit vijf bijeenkomsten, 5 ECts (5 keer 28 uren). Dit is inclusief voorbereiding.

 

Afronding van de leermodule

Er wordt van jou als deelnemer verwacht dat je tijdens de bijeenkomsten op de gestelde leerdoelen (voorlopige) antwoorden verzamelt. Deze mail je voor de laatste bijeenkomst aan de begeleider. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je kort jouw ontwikkeling op het onderwerp van de leermodule.

 

Tijden en plaats

Een bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

 

Kosten
€ 1950,– per leermodule

Literatuur wordt samen met de agenda voor een bijeenkomst naar deelnemers gemaild