2 1330DEF

Module Toekomstbestendig onderwijs

Thema: Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

 

We leven in een veranderend tijdperk waarin er sprake is van fundamentele verschuivingen in de samenleving. De Vierde (industriële) revolutie staat op het punt te beginnen of is al begonnen. Door het samenvloeien van een groot aantal digitale ontwikkelingen lijkt alles op de schop te gaan. Generatie Z (1995 - 2012 geboren) is niet bang voor het resultaat van deze Vierde revolutie. Ze gaan er niet alleen mee leven maar ze gaan die revolutie ook sturen en vormgeven. Empathie, creativiteit, respect en vertrouwen vind je niet in een app, maar wel in je persoonlijk netwerk en Generatie Z weet dit. In deze leermodule kijken we door de ogen van Generatie Z naar de ontwikkelingen in de wereld en de betekenis ervan voor leren en ontwikkelen van leerlingen en voor de school als organisatie. Aan het eind van de module kom je tot een voorlopig antwoord op de vraag: 'Hoe kan je leerlingen voorbereiden op een wereld die er nog niet is.' Deze module wordt mede verzorgd door dr. Jos Ahlers, o.a. auteur van Generatie Z en de vierde industriële revolutie.

 

Doelen Toekomstbestendig onderwijs

  • De schoolleider heeft kennis van maatschappelijk ontwikkelingen, de kenmerken van verschillende generaties en de betekenis daarvan voor de onderwijs en schoolontwikkeling en reflecteert vanuit deze kennis kritisch op het eigen handelen.
  • De schoolleider komt vanuit kennis van en reflectie op onderwijs en schoolontwikkeling tot scenario’s voor toekomstbestendig onderwijs in een toekomstbestendige school. De schoolleider beziet kritisch het eigen handelen in het licht van het meest gewenste scenario en komt tot aanpassing of herziening van het eigen handelen.

 

Korte beschrijving bijeenkomsten 

 

In de eerste bijeenkomst introduceren we de module en staan we vervolgens stil bij twee thema’s: ontwikkelingen in de maatschappij en perspectieven op leren. We bespreken de kenmerken van de vier industriële revoluties en de betekenis ervan voor het onderwijs. De vierde revolutie staat op het punt van beginnen (of is al begonnen) waarin door de samenvloeiing van een groot aantal digitale ontwikkelingen (zoals kunstmatige intelligentie en 'the internet of things') alles op de schop dreigt te gaan. Bij perspectieven op leren bespreken we de kenmerken van o.a. behaviorisme, cognitivisme, sociaal constructivisme, connectivisme en netwerkleren en analyseer je in hoeverre deze kenmerken zijn terug te vinden in je school.

 

In de tweede bijeenkomst maken we kennis met Generatie Z en bekijken we de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving vanuit hun perspectief. Wat zijn de kenmerken van Generatie Z (digital natives), de eerste generatie die is geboren in een tijdsgewricht waarin de verregaande aanwezigheid van digitale technologie de norm is. De generatie die opgroeit en een 24/7 informatiemaatschappij? Om het beeld compleet te maken kijken we ook naar de vorige en toekomstige generaties en hun behoeften, werkhouding en communicatiestijl. Je onderzoekt in hoeverre de kenmerken aanwezig zijn in je team en hoe je hierop kunt inspelen.

 

De derde bijeenkomst staat in het teken van een paradox. Enerzijds vraagt de samenleving steeds meer om wendbaarheid in alle opzichten en anderzijds zorgt dit ervoor dat we zaken mogelijk veronachtzamen. We verkennen het thema globalisering en analyseren grofmazig de samenhang in ontwikkelingen op metaniveau (de wereld), macroniveau (maatschappelijke systeem), mesoniveau (in en rond de school) en microniveau (relaties en individuen). In het tweede deel van de bijeenkomst schenken we aandacht aan tegengeluiden.

 

ontwikkel je toekomstscenario's. Dit doe je op basis van informatie uit de school en de kennis en inzichten van de eerste drie bijeenkomsten. Scenariodenken is een manier om het samenwerken en leren en onderzoeken op alle niveaus in de school te bevorderen. Hier kunnen ook andere stakeholders bij worden betrokken. Je onderzoekt wat de betekenis is van deze scenario’s voor je leiderschap en hoe je handelen als schoolleider zich verhoudt tot deze betekenis.

 

In de laatste onlinebijeenkomst van ongeveer een uur presenteer je jouw inzichten en leerervaringen en de betekenis ervan voor je handelen en ga je daarover in gesprek met andere deelnemers en de opleider. Je besteedt hierbij aandacht aan wat je in de eigen praktijk hebt gedaan met deze inzichten en leerervaringen.

 

 

 

Heb je vragen over de inhoud van deze module dan kun je contact opnemen met
drs. Robert Mentink

06-22401125

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SRPO vignet kleur herregistratie