2 1330DEF

Module Inrichten en organiseren

Thema: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

 

Het benutten van expertise van professionals in de school en het zorgen voor professionele ruimte voor leraren en gespreid leiderschap, vraagt om anders inrichten en anders organiseren. In deze module besteden we aandacht aan de invloed van onderwijsinrichting en schoolorganisatie op het gedrag van leraren. De module geeft je de mogelijkheden om de onderwijsorganisatie zo in te richten dat deze de ambities van de school maximaal ondersteunt. Je maakt een analyse van je eigen organisatie inrichting en van de processen in de school in relatie tot het gedrag van leraren en het functioneren van teams. Welk gedrag wordt door de inrichting en de processen bekrachtigd? Welk gedrag afgeremd? Welke gevolgen heeft dit voor de ambities? Welke gevolgen heeft dit voor leiderschap in de school?

 

Doelen Inrichten en organiseren

  • De schoolleider evalueert de inrichting van de schoolorganisatie en de processen in de school en de werking van deze inrichting en processen op het gedrag van mensen in de school en kijkt bij deze evaluatie kritisch naar de rol van het eigen leiderschap hierin. Dit met het oog op de bijdrage van de inrichting, de processen en het leiderschap aan het realiseren van de opdracht en de ambities van de school.
  • De schoolleider komt vanuit evaluatie van de inrichting van de schoolorganisatie en de processen en de kritische evaluatie van het eigen leiderschap hierin, tot aanpassingen of herziening van de inrichting van de schoolorganisatie en aspecten van de processen in de school en tot aanpassing van het eigen leiderschap.

 

Korte beschrijving bijeenkomsten

 

In de eerste bijeenkomst introduceren we het thema van de module. We staan stil bij ontwikkelingen in de maatschappij en de betekenis daarvan voor de inrichting van het onderwijs en meer specifiek voor de school als leer- en leefgemeenschap. We bespreken verschillende manieren van organiseren die in de loop der tijd zijn ontstaan en hoe we die nu nog terugzien in de schoolorganisatie. We komen uiteindelijk uit bij een schoolorganisatie die sturen op zelfsturing in verbinding bevordert.

 

In de tweede bijeenkomst verkennen we de wrijvingen die ontstaan tussen het natuurlijke systeem dat van onderaf en spontaan ontstaat en het formeel ontworpen systeem. We analyseren hoe dat werkt in je eigen school en kijken naar de verschillende diepteniveaus: afspraken (moeten en mogen), opvattingen (weten en begrijpen) en basiswaarden (willen en zijn). We analyseren waar de inrichting het gewenste gedrag om de ambitie waar te maken ondersteunt en waar de inrichting dat gedrag in de weg zit.

 

In de derde bijeenkomst bespreken we de cruciale rol van teams bij het anders organiseren. We kijken naar de gewenste samenstelling en grootte van teams en naar de rollen van teamleden. Welke expertise behoort er in een team aanwezig te zijn? Specifieke aandacht is er voor de verschillende manieren waarop besluiten in de school kunnen worden genomen en het effect van die verschillende manieren van besluitvorming op het gedrag van mensen in de school. Tenslotte kijken we naar teamontwikkeling en de rol van de schoolleider hierin.

 

De vierde bijeenkomst gaat specifiek in op de rol van de schoolleider bij anders organiseren en meer specifiek bij het sturen op zelfsturing in verbinding. We kijken naar de verschillende leiderschapsparadigma’s en je onderzoekt je eigen beelden van leiderschap. We staan stil bij de plek van de leider in de organisatie en de rol van de leider als hoeder van de bedoeling en het waartoe van het onderwijs en stimulator van facilitator van ontwikkeling. Specifieke aandacht is er voor het tonen van leiderschap op de momenten die ertoe doen en hoe je dit als schoolleider kunt doen zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid (autonomie) van de ander.

 

In de laatste onlinebijeenkomst van ongeveer een uur presenteer je jouw inzichten en leerervaringen en de betekenis ervan voor je handelen en ga je daarover in gesprek met andere deelnemers en de opleider. Je besteedt hierbij aandacht aan wat je in de eigen praktijk hebt gedaan met deze inzichten en leerervaringen.

 

 

Heb je vragen over de inhoud van deze module dan kun je contact opnemen met
drs. Robert Mentink

06-22401125

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SRPO vignet kleur herregistratie